Na području Sluma i Ćićarije pustošili šume u državnom vlasništvu

Istarska policija dovršila je dva kriminalistička istraživanja vezana uz pustošenje šuma. (više…)

GRAD PAZIN: Konstituirana Vijeća mjesnih odbora Grdoselo i Zarečje

Nakon provedenih izbora za članove vijeća svih dvanaest mjesnih odbora Grada Pazina i objave konačnih rezultata, jučer, 14. studenog 2023. godine održane su prve konstituirajuće sjednice. Izborom Nenada Blaškovića s kandidacijske liste grupe birača…

Zimska služba Istre spremna u slučaju zimskih uvjeta

Stanje sustava obrane od ekstremnih zimskih uvjeta na području Istarske županije dobro je i osigurava prohodnost prometnica državne, županijske i lokalne razine. (više…)

Emil Daus o državnoj imovini: Praktički će sav posao obavljati oni koji će dobiti samo 20% prihoda!

Danas se u Saboru raspravlja o Zakonu o nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Predsjednik Kluba IDS-a Emil Daus na tu je temu prvenstveno naglasio kako se u ovom…