U 2022. godini ubijeno je 13 žena u Hrvatskoj, po tome je među tri najgore zemlje u EU

Facebook
Twitter
LinkedIn
FOTO: Mart Production/Pexels

Ženska mreža Hrvatske organizira javnu akciju „Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje“ kojom se pridružuju globalnoj kampanji za uvođenje Međunarodnog dana protiv femicida. U 2022. godini ubijeno je 13 žena u Hrvatskoj. Hrvatska je u samom vrhu, među tri najgore  zemlje u Europskoj uniji po broju femicida.

Razlog eskalacije broja ubojstava žena je u nedostatku strateškog pristupa ovoj temi i nepostojanja učinkovitih i sustavnih mjera prevencije nasilja.

Istraživanja EU instituta za rodnu ravnopravnost pokazala su da upravo niža stopa integracije tj. primjene načela ravnopravnosti spolova u društvu dovodi do veće stope femicida što možemo direktno povezati s činjenicom da Hrvatskoj nedostaju glavne strategije za ravnopravnost spolova i nasilje nad ženama.

Iako je još Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova iz 2001. godine predviđeno donošenje Nacionalne strategije protiv nasilja nad ženama, do danas nije donesena takva strategija koja bi obuhvaćala sve oblike nasilja i pružala strateški pristup, a danas nemamo ni Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova već sedam godina.

Sve ovo pokazuje pokazuje da Vladu i političku elitu u Hrvatskoj ubojstva žena iskreno ne zabrinjavaju. Nije ih briga. 

Organizacije za prava žena su danas, 6. prosinca 2022. simboličkim javnim akcijama upozorile na porast broja ubojstava žena i ravnodušnost vlasti prema toj temi.

Traže:

  1. hitno donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istanbulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu;
  2. izmjene zakonodavstva koje će omogućiti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo kroz kaznenu sferu. 

Jedna takva akcija u Istri se održala na porečkom Trgu slobode, ali i diljem Hrvatske.

Pročitajte još...