Emil Daus premijeru Plenkoviću: “Vrijeme je da se odluke donose i provode na najnižim razinama!”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Danas je u Hrvatskom saboru na aktualnom prijepodnevu predsjednik Kluba IDS-a Emil Daus, upitao premijera Plenkovića planira li uskoro Vlada poduzeti nešto po pitanju decentralizacije Hrvatske?

Istaknuo je kako već 30 godina sanja državu u kojoj nije važno kako se zovu predsjednik, premijer, ministri i zastupnici, već je važno da postoji ustrojen sustav koji je nezavisan od političkih promjena u vrhu države i u kojoj je sustav posložen na način da provedba projekata ne ovisi iz kojeg dijela zemlje ti projekti dolaze, već je jedini pravi kriterij kvaliteta projekata.

“A najviše od svega, 30 godina čekam državu u kojoj politička moć nije koncentrirana u jednom centru, u jednoj točki, već su potrebe njenih građana ispred svega”, kazao je Daus te napomenuo da je to jedino moguće ako se većina odluka donosi i provodi na najnižim razinama odlučivanja i provođenja tih odluka.

Podsjetio je na činjenicu da su u HDZ-u u vrijeme kada su bili u oporbi na sav glas spominjali i zagovarali decentralizaciju, no zaključio je kako su u HDZ-u zapravo centralisti i ne razumiju što je decentralizacija, a što se može vidjeti po tome da i nakon šest godina Vlada nije uspjela decentralizirati Hrvatsku.

Premijer Plenković je stava kako decentralizacija nije toliko nevidljiva, ali složio se da se uvijek može bolje. Daus je u svom očitovanju na odgovor premijeru istaknuo kako su sve moderne i napredne države odavno napustile zastarjeli i potrošeni centralizirani sustav upravljanja.

Naglasio je da se proteklih godina pokazalo da gotovo sve što je u ingerenciji države je tromo, sporo, stvara dugove, odnosno nepotrebne rashode ili pak stoji neiskorišteno. Apelirao je da se ozbiljno uzme u obzir sam sustav decentralizacije te da ga se suštinski krene mijenjati.

Pročitajte još...