Državna tajnica Gradu Puli i Gradu Pazinu predala više od tisuću predmeta koji se odnose na nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Istarskoj županiji

Facebook
Twitter
LinkedIn

U sjedištu Istarske županije, u Puli, danas je državna tajnica Sanja Bošnjak izvršila primopredaju predmeta koji se odnose raspolaganje državnom imovinom i to županu Borisu Miletiću za Istarsku županiju, gradonačelniku Filipu Zoričiću za Grad Pulu i gradonačelnici Suzani Jašić za Grad Pazin.

Istarski župan Boris Miletić zaželio je dobrodošlicu državnoj tajnici u Istru te je pohvalio novi Zakon o upravljanju državnom imovinom i prenošenje ovlasti na županije i veće gradove u Republici Hrvatskoj.

„Dali ste nam alate, ali i odgovornost kako bi pitanje rješavanja predmeta ubrzali. Na nama je sada da ekipiramo ljude i da krenemo u rješavanje svih postojećih predmeta, ali i novih zahtjeva koji se zaprimaju“, kazao je župan Miletić, koji je primopredaju predmeta ocijenio dobrim korakom u smjeru dodatne decentralizacije sustava.

Državna tajnica Sanja Bošnjak pozdravila je župana i sve prisutne u ime Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

„Ovim smo potezom znatno ojačali županije i mislim kako više nitko ne bi trebao dovesti u pitanje opstojnost županija. Sustav smo decentralizirali i vjerujem kako će se sada pokrenuti brže, bolje i učinkovitije rješavanje predmeta, jer vi u županijama najbolje znate gdje su nekretnine, a građani znaju kome se treba obratiti. Pred nama su sada novi izazovi, bavit ćemo se strateškim projektima, a već drugu-treću godinu radimo EU projekte s Upravom za reformu Europske komisije na aktivaciji neaktivne državne imovine. Dakle, bavit ćemo se strateškim lokacijama i nekretninama kako bismo imali dobre i vrijedne investitore“, poručila je državna tajnica Bošnjak, istaknuvši kako se vlasništvo ne prenosi, već se daju upravljačke ovlasti u ime države županiji i jedinicama lokalne samouprave kako bi na odgovoran način upravljali državnom imovinom. Uz navedeno, raspolaganjem predmetnim nekretninama 20 % prihoda ići će županijama na čijem se području nekretnina nalazi i 20 % jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi.

Ukupno je državna tajnica donijela 1.112 predmeta, od kojih je njih 1.008 predano Istarskoj županiji, 813 za fizičke i pravne osobe za područje cijele Istre i 195 za jedinice lokalne samouprave. Uz Županiju, održana je primopredaja i prema Gradu Puli koji je dobio 87 predmeta i Gradu Pazinu kojemu je predano 17 predmeta.

„Grad Pula danas je preuzeo prvih 87 predmeta pravnih i fizičkih osoba, a primat ćemo ih još periodično sukladno novom Zakonu o upravljanju i raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji je stupio na snagu od 1. siječnja ove godine. Sad ćemo moći zasigurno ubrzati jedan dio predmeta koji su bili u samom Ministarstvu,  a vezani su za državnu imovinu. Potrudit ćemo se da što prije riješimo probleme i teme koje su vezane za svakodnevicu, te će vjerujem to dovesti do bržeg razvoja grada. Dobro je da idemo u pravcu decentralizacije i vjerujem da će sada mnogi projekti i zamolbe građana na učinkovitiji način biti riješeni“, rekao je pulski gradonačelnik Filip Zoričić.

Izvršenom primopredajom izrazila je zadovoljstvo i gradonačelnica Suzana Jašić koja je poručila da se Grad Pazin raduje novom poslu.

Primopredaji su prisustvovali i ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama Ivana Pintar, županijska pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Gabrijela Mezulić, pomoćnica pročelnice za imovinsko-pravne poslove Rovena Runko Brenčić, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Grada Pule Sanja Kljajić Dakić i savjetnica za imovinsko-pravne i opće poslove Grada Pazina Danijele Debeljuh.

Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), koji je stupio na snagu 30. prosinca 2023. godine, poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, povjereni su županijama, velikim gradovima i gradovima sjedištima županija, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Pročitajte još...