Poljoprivrednici s područja Grada Pazina, dostavite podatke o nastaloj šteti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Grad Pazin objavio je javni poziv svim poljoprivrednicima kojima je suša napravila ozbiljnu štetu.

Uslijed izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina odnosno dugotrajne suše na području Istarske županije, pokrenuta je procedura utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode. Pozivaju se svi poljoprivredne proizvođače na području Grada Pazina koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika da dostave podatke o nastaloj šteti.

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je proglašena prirodna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka pazinsko Povjerenstvo za procjenu šteta procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ukoliko oni postoje, izvijestiti gradonačelnicu koja će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) županu Istarske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Podaci o nastaloj šteti podnose se na Obrazac PN – PAZIN, a ispunjeni i potpisani Obrazac moguće poslati poštom, mailom ili donijeti osobno u pisarnicu Grada Pazina.

Adresa za dostavu je:

GRAD PAZIN

Upravni odjel za financije i ITU mehanizam

Družbe sv. Ćirila i Metoda 10

52000 PAZIN

e-mail: gospodarstvo@pazin.hr

 Za sva pitanja možete nazvati na broj telefona 635-107. Rok za dostavu podataka je do 02. rujna 2022. godine.

Pročitajte još...