U pazinskom Spomen domu održana prezentacija novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Početkom ove godine komunalno društvo Usluga d.o.o. započelo je s primjenom novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je na inicijativu Udruženja obrtnika Pazin i Turističke zajednice središnje Istre, u dvorani Istra pazinskog Spomen doma, održana prezentacija za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo, uključujući i iznajmljivače, kako bi im se pojasnilo cijenu i dalo upute o potrebnom postupanju u ostvarenju prava na umanjenje te cijene.

Sukus cijele prezentacije i konstruktivne rasprave je da je novi Zakon o gospodarenju otpadom iz srpnja 2021. donio novine i obveze koje su po tom Zakonu jedinice lokalne samouprave morale ispoštovati, uključujući i donošenje novih odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na svom području, a kojom u prvom redu korisnike javne usluge moraju svrstati u dvije kategorije; korisnik kućanstvo ili korisnik koji nije kućanstvo, te svima odrediti jednaku cijenu obvezne minimalne javne usluge po navedenim kategorijama.

Naglašeno je i ono najbitnije, da korisnici koji nisu kućanstvo ostvaruju popuste odnosno umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge prema dosadašnjim zaduženim volumenima spremnika za miješani komunalni otpad ako dostave dokaz da zbrinjavanju reciklabilni otpad (ugovor, prateći listovi i/ili sl.) putem tvrtke Usluga d.o.o. ili nekog drugog ovlaštenog sakupljača reciklabilnog otpada.

Rečeno je i kako je do sada, u prvim mjesecima ove godine, zaprimljen relativno mali broj zahtjeva za umanjenjem cijene s dokazima (67%) u odnosu na očekivano, usprkos tome što je komunalno poduzeće Usluga d.o.o. tijekom prosinca 2022. godine poslalo obavijest svim privatnim iznajmljivačima i poslovnim subjektima s uputama o potrebnom postupanju kako bi ostvarili pravo na umanjenje cijene.

Stoga je produžen rok te se pozivaju svi korisnici javne usluge koji nisu kućanstvo, uključujući i iznajmljivače, da do 20. ožujka 2023. dostave spomenute dokaze kako bi ostvarili pravo na umanjenje cijene.

U provedenoj raspravi razmijenjeni su i problemi u praksi s kojima se susreću korisnici, a i sam pružatelj javne usluge. Ti se problemi uglavnom tiču dinamike odvoza reciklabilnog otpada, nezakonitog postupanja s otpadom, divljih odlagališta i slično, za koje je zaključeno da će se zajednički rješavati, a sve s ciljem uspostave što kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom, i u konačnici, zaštite i očuvanje prirode.

Pročitajte još...