Dan antifašističke borbe prilika je za sjećanje na jedan od najtežih perioda u povijesti Pazinštine

Facebook
Twitter
LinkedIn

Danas je slavi u Hrvatskoj Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na osnutak Sisačkog partizanskog odred, prvog odreda narodnooslobodilačke vojske Hrvatske i prve antifašističke postrojbe u Europi, osnovanog 22. VI. 1941. u šumi Brezovica u blizini sela Žabno kraj Siska. Utemeljen je prema odluci Okružnoga komiteta KP Hrvatske, odmah nakon njemačkog napada na SSSR. Zapovjednici su bili Vlado Janić-Capo i Marijan Cvetković, a imao je 77 boraca, a u svojem tromjesečnom djelovanju u šumama oko Siska izveo je nekoliko diverzija na željezničku prugu i telegrafsko-telefonske linije, napade na općinske zgrade u Topolovcu i Palanjeku te organizirao ilegalan i propagandni rad u Sisku i okolnim selima.

Koliko je period 1943.-1944. bio težak za Pazinštinu govore i podaci koje je Miljenko Benčić iznio 1978. na Pazinskom memorijalu, a isti su objavljeni u broj 8 tog Zbornika: „Pazinština, tj. današnje područje općine Pazin, dala je preko 5.000 boraca koji su se borili u 13., 35., 43. i drugim divizijama, u prekomorskim brigadama i vojnopozadinskim jedinicama NOV i POJ. Zbog tako velike brojnosti i aktivnosti boraca i drugih aktivista neprijatelj se i osvećivao.

Njemačke jedinice nemilice su ubijale žene, djecu, starce Pazinštine, zatvarale, odvodile u koncentracione logore, pljačkale imovinu, palile kuće i gospodarske zgrade.

Tako je u općini Pazin njemački okupator pobio 1.700 ljudi, ranio i osakatio 1.230, zatvorio 3.825, odveo u logore 3.224 – odnosno stradalo je ukupno 9.979 ljudi, a spaljeno je 1.169 kuća.

Opljačkano je imovine stanovnika Pazinštine u znatnoj vrijednosti. Kada dodamo ovom broju aktivne borce i one koji su radili u NOO-ima i drugim organizacijama NOB-a, može se slobodno reći da gotovo i nije bilo čovjeka koji nije bio uključen u NOP na ovaj ili onaj način i dao svoj obvezan doprinos za oslobođenje zemlje.”

Fotografija: proslava oslobođenja Pazina 8. svibnja 1945. (iz obiteljskog albuma Marije Anđelini, preuzeto iz članka Glasa Istre, https://www.glasistre.hr/istra/na-danasnji-dan-1945-zavrsila-bitka-za-pazin-587621)

Pročitajte još...