Dođite sutra na okrugli stol: Mladi i suvremena umjetnost

Facebook
Twitter
LinkedIn
Okrugli stol „Mladi i suvremena umjetnost” bit će održan u srijedu, 26. listopada 2022. godine od 13.00 do 15.00 sati u Spomen domu (Dvorana Istra) u Pazinu.

Teme okruglog stola za stručnu javnost su potrebe škola, djece i mladih po pitanju suvremene umjetnosti i novih medija, te jačanje suradnje obrazovnog sektora i organizacija iz područja kulture u nadopuni osiromašenog formalnog likovnog obrazovanja. Tijekom diskusije će se analizirati aktualno stanje po pitanju kulturno-umjetničkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama te postojećih potreba za pomlađivanje kulturnih organizacija kroz programe razvoja publike.

U tom kontekstu posebno važnu ulogu ima izvaninstitucionalni kulturni sektor, budući da su upravo organizacije civilnog društva najvećim dijelom organizatori obrazovnih i kreativnih programa za djecu i mlade u području kulture i umjetnosti. To je pokazalo i anketno istraživanje na uzorku učenika završnih razreda srednjih škola (N = 2600) u šest najvećih gradova na Jadranu (Tonković, Krolo i Marcelić, 2020).
Poticaj za raspravu pružit će i istraživanje “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri: izvještaj o rezultatima sociološkog istraživanja”, čije će rezultate predstaviti autori, izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo i izv. prof. dr. sc. Željka Tonković.
Organizatori okruglog stola su udruga Metamedij, platforma Mi plus i Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale istriana, a donatori Zaklada „Kultura nova“ i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
Pročitajte još...