Grad Pazin objavio Javni poziv za potpore povodom organizacija turističkih ili gospodarskih manifestacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

Grad Pazin danas je objavio novi Javni poziv. Predmet Javnog poziva je dodjela potpore u obliku bespovratnih financijskih sredstava  za organizaciju turističkih i gospodarskih manifestacija koje se održavaju u 2023. godini na području Grada Pazina. Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, koji su isključivo u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Cilj je poduprijeti događanja koja doprinose unaprjeđenju i obogaćivanju turističkog proizvoda i ponude Pazina, kao i promociji i razvoju pazinskog gospodarstva, poduzetništva i obrta te investicijskog potencijala područja Pazina.

Potpora je namijenjena organizaciji manifestacija kojima se unaprjeđuje ponuda turističkih sadržaja te gospodarskih i znanstveno-stručnih programa i sajmova od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, a koje doprinose slijedećim ciljevima:

  • Razvoju poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede i drugih gospodarskih aktivnosti Pazina i središnje Istre,
  • Podizanju kvalitete i količine turističke ponude, osobito posebnih oblika turizma u Pazinu,
  • Povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa na području grada Pazina.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je do 30.11.2023. ili do iskorištenja sredstava predviđenima Proračunom Grada Pazina za 2023. godinu (Izvor: R 0020).

Bespovratna sredstva po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

PRIHVATLJIVA DOGAĐANJA

  • Gospodarska događanja, sajmovi i sajamske manifestacije na području grada Pazina,
  • Znanstveno-stručni skupovi, kongresi i konferencije,
  • Kulturne, sportske, zabavne, eno-gastronomske i lokalno-tradicijske manifestacije,
  • Ostala događanja na području grada Pazina koja promiču specifičnosti gospodarskog, društvenog i kulturnog okruženja i identiteta grada Pazina.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2023. godini na području grada Pazina.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, koji su isključivo u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Gospodarski subjekt je za potrebe ovoga Javnog poziva, svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja određenu gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi (trgovačka društva, obrti, zadruge, nositelji samostalnih djelatnosti, (S)OPG, itd.)

Tekst javnog poziva, uvjeti za prijavu i ocjenjivanje: Javni poziv_Manifestacije u organizaciji privatnih subjekata.pdf

Obrazac za podnošenje prijave: obrazac_OP_22_Pazin.xlsx;   obrazac_OP_22_Pazin.pdf

Pročitajte još...