REDOVNA PRESS KONFERENCIJA GRADONAČELNICE: Pričalo se o proračunu, vrtiću, Domu za starije, manifestacijama u veljači…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na današnjoj redovnoj press konferenciji gradonačelnica Pazina Suzana Jašić pričala je o više tema, ne samo o kulturi, već i o proračunu, ulaganjima i planovima kada je u pitanju Dom za starije.

O Proračunu za 2024.

U drugom dijelu konferencije osvrnula se najprije na Proračun. Rekla je kako je u 2024. godini vrijedan 25,2 milijuna eura, dok se prema projekcijama za 2025. godinu planira 26,6 milijuna eura te za 2026. godinu u visini od 29,3 milijuna eura.

Ta se povećanja odnose na odobrena sredstva iz ITU mehanizma (13,5 milijuna eura) u sklopu kojeg bi se u 2025. godini trebali početi provoditi veliki projekti; izgradnja nove knjižnice i novog autobusnog kolodvora s okolnom prometno-pješačkom infrastrukturom; Dječja kuća, obnova i stavljanje u funkciju zgrade bivšeg donjeg vrtića za sadržaje i podršku roditeljstvu i djeci; PazinUP, razvoj poduzetništva u području kulturnih i kreativnih industrija i pametnih tehnologija (obnova zgrade starog kina); Zeleno srce grada, obnova centra grada.

Zapošljavanje kadrova u Domu za starije

Kako je rečeno, užurbano se radi na tim projektima, a za svaki su vezani kadrovi pa tako i za Dom za starije Pazin čija je izgradnja završena. Naglašeno je kako je izgradnjom Doma završena samo prva faza te da predstoji drugi dio možda još i teži, a tiče se kadroviranja i dizanja ustanove.

Kod Doma za starije pojašnjeno je kako se radi lakšeg provođenja i s obzirom na to da ustanova još ne radi, natječaji za zapošljavanje odvijaju u nekoliko faza.

Proveden je tako prvi krug natječaja gdje se problem deficitarnog kadra  pokazao kod socijalnog radnika i tajnika.

Natječaji za ta dva radna mjesta ponoviti će se sredinom veljače, kao i onaj za voditelja/icu računovodstva, a kada će ujedno biti objavljen i drugi krug za zapošljavanja u Domu za kadar koji će neposredno raditi s korisnicima Doma.

Naglašeno je i kako je  uz problem s kadroviranjem vezana  i ekonomska cijena smještaja u Dom. U ovom trenutku ona još nije određena iz razloga što treba sagledati korekcije ulaznih troškova, među kojima su i plaće gdje su povećani koeficijenti, a onda će se odrediti i postotak sufinanciranja za korisnike s područja Grada.

Rečeno je i kako Grada Pazin korekcijom koeficijenata nastoji odgovoriti na deficitarnost kod nekih zanimanja, a u tu svrhu određen je i jedan stan u gradskom vlasništvu kako bi se privukao željeni kadar.

Razdvajanje Vrtića

Kadar je bio tema i kod Vrtića na koji se u nastavku osvrnula gradonačelnica. Spomenula je kako su  paralelno s dovršetkom Doma započeli radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade za dječji vrtić u Društvenom centru „Veli Jože“, vrijednih  gotovo 2,9 milijuna eura, bez opremanja. Radovi su u punom jeku te zgrada već dobiva buduće konture.

Tu se isto očekuju kadrovski izazovi. Naime, u prosincu je uspješno završen natječaj za 7 odgajateljica i 2 pomoćnice za djecu s teškoćama. U ovom trenutku po pitanju kadrova vrtić uspijeva funkcionirati, no na jesen slijede novi izazovi.

Naime, paralelno sa izgradnjom, u tijeku je i proces kojim će se vrtić razdvojiti na dvije ustanove jer je u ovom trenutku ustanova kao takva dosegla maksimum vrtićkih grupa. Osnovan je tako novi Dječji vrtić “Veli Jože”, čime je razdijeljen sadašnji vrtić na dvije ustanove, a što će se realizirati upravo izgradnjom nove zgrade.

Podizanje komunalnog standarda

Usprkos svemu, gradonačelnica je naglasila kako se puno radi. Dovršava se širenje groblja na Starom Pazinu, čime će se dobiti 137 novih grobnih mjesta. Procjena vrijednost tih radova je 277, 8 tisuća eura.

Također, priprema se dokumentacija za nekoliko projekata sanacije zidova,  prošli tjedan odlukom Gradskog vijeća otvorene su izmjene Prostornog plana s naglaskom na građevinske zove,  pripremaju se nove parcele za poduzetničke i stambene zone.

Početkom godine nastavljeno je s investicijama i intervencijama u ruralnim dijelovima grada kako bi se podigao komunalni standard u naseljima koji su godinama nekako bili u drugom planu.

Uspjelo se tako asfaltirati dio prometnica u Bežićima, Šajkovićima i Durarima. Prošli je mjesec osvjetljen i opasan dio prometnice u Bravarima, a napravljene su pripreme za postavljanje rasvjete u Podbermu i Stanciji Pataj.

U trećem dijelu radovi su bili usmjereni na sigurnost u prometu te su prema zahtjevima i željama mjesnih odbora napravljeni prometni elaborati i postavljeni usporivači prometa u Hekima, Žbrlinima, Bravarima, Katunu Trviškom, Čerišnjevici, Velom i Malom Ježenju, Zagrebačkoj ulici. Postavljena je i rampa kod Kaštela kojom se će se regulirati parkiranje u tom dijelu grada, a i smanjiti opterećenje na statiku zidina koja je narušena i zahtijeva sanaciju.

Manifestacije u veljači

Na kraju se gradonačelnica dotakla i manifestacija koje su u veljači te je pozvala zainteresirane na maškaranu zabavu za vikend (subota 10. veljače) koja će se održati u Fakinima, dok će se paralelno u Spomen domu održati i maturalna zabava GSŠJD Pazin. Kraj veljače obilježiti će, pak, Dani meda, koji ove godine postaju punoljetni.

VIDEO PRESS KONFERENCIJE

Pročitajte još...