Gradsko društvo Crvenog križa Pazin i Kristina Jurić dobili nagradu za obuku neplivača

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kristina Jurić i Marijana Krbavac

Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve”  je 21. listopada 2023. godine u Orahovici dodijelio Godišnju nagradu za obuku neplivača u Republici Hrvatskoj Gradskom društvu Crvenog križa Pazin. Hrvatski Crveni križ financira Školu plivanja od 2004.godine u sklopu projekta Sigurnost na vodi.

Prihvaćen je tako prijedlog Saveza sportske rekreacije Istarske županije pod vodstvom profesora Alda Krelje iz Rovinja.

Nagradu je dobila i Kristina Jurić za provedbu raznih aktivnosti u vezi obuke neplivača, a jedna od njih je i dugogodišnje sudjelovanje u  Školi plivanja koju provodi GDCK Pazin.

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin od 2004. godine (uz prekide zbog pandemije 2020. i 2021. godine) u kontinuitetu provodi Školu plivanja u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa.

Od 2004. do 2014. godine provodila se na Potoku, a od 2014. godine se provodi u Poreču uz organizirani prijevoz autobusom.

Aktivnost se provodi s ciljem da se zaštiti život i zdravlje djece kroz prevenciju nesreća vezanih uz vodu/more, smanji rizik od ozljeđivanja, te utapanja djece tijekom boravka uz vodu i u vodi, usvoje i poboljšaju plivačke vještine korisnika, osvijesti i educira korisnike o opasnostima povezanim s vodom i u vodi, te kodovima sigurnosti na vodi.

Kod korisnika Škole plivanja se potiče razvoj pozitivnih osobina ličnosti, samopouzdanja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, podiže se razina osviještenosti o očuvanju okoliša uz vodu, širi znanje o Crvenom križu te razvija prijateljstvo i suradnju među korisnicima.

U sklopu Škole plivanja organiziraju se i druge aktivnosti/radionice: prva pomoć, „Nauči kodeks sigurnosti na vodi“, ekološka, likovna i glazbena, te razne igre u vodi i izvan nje. Kako bi se prilagodilo obuku i način rada provede se inicijalno ispitivanje korisnika, te finalno koje posluži za ocjenu uspješnosti. U Školu plivanja je do sada bilo uključeno 883 djece, a izmjenjivalo se 26 voditelja. U rad se uključivalo i volontere. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin provodi radionicu “Opasnosti i kodovi sigurnosti na vodi” za učenike trećih razreda OŠ Vladimira Nazora Pazin.

Kristina Jurić, rođena je 1973.godine u Pazinu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 1996.godine a Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2011.godine. na stručnom studiju za izobrazbu trenera, studijski smjer sportska rekreacija. Živi u Pazinu, predsjednica je i trenerica u Športsko-rekreativnom klubu  „Vita „ ( Pazinski Sprintići ) te  vlasnica obrta za sportsku poduku i rekreaciju.

Kristina započinje 2005.g.  kao voditelj škole plivanja koju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Pazin u sklopu projekta „Sigurnost na vodi „ Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa  za djecu osnovne škole u Pazinu  i to  u posebnim  uvjetima, na obližnjem gradskom potoku.

Od 2014.godine škola plivanja se održava u Poreču, te Kristina  zajedno sa ostalim voditeljima provodi obuku neplivača na moru.  U razdoblju od 2005 -2023.g. 11 godina  je voditelj obuke neplivača za školsku  djecu iz Pazina i okolice.

 Na poziv Gradskog društva Crvenog križa Buzet u razdoblju od 2013 – 2022.g. Kristina je i voditelj škole plivanja za djecu osnovne škole iz Buzeta koja se održavala na bazenima Istarskih toplica.

U  organizaciji DCK Istarske županije 2012 i 2013. godine, unutar projekta „Sigurnost na vodi „ sudjeluje i provodi  provjeru vještina snalaženja u vodi djece predškolske dobi. U testiranje je bilo uključeno 262 djece iz 15 vrtića sa područja Istarske županije.

 U lipnju 2017.godine zajedno sa ZSU Grada Pazina, Dječjim vrtićem „Olga Ban“  Pazin– odgojna skupina Zujalice, te sa ŠRK „Vita“  voditeljica je mini škole plivanja u Poreču  za djecu od 4 do 7 godina.

2019 – 2023.godine voditeljica dječjih radionica u vrtićima, školama i kampovima „ Kodovi sigurnosti na vodi,“ unutar projekta HCK-a.

Kristina u sklopu Športsko rekreativnog kluba „Vita „ iz Pazina  organizira i vodi ljetne sportske kampove u Novom Vinodolskom  za djecu od 4 do 14 godina  gdje je uz ostale sportske aktivnosti upravo naglasak na plivanju,  kao jednoj od najboljih aktivnosti za razvoj i rast djece od njihove najranije dobi.

 U razdoblju od 2005. do 2023. godine Kristina  je na obuci neplivača imala prilike raditi sa preko 1.000 djece.

 

 

 

Pročitajte još...