GRAD PAZIN: Objavljena Konačna lista reda prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić donijela je danas, 14. veljače 2024. godine Odluku o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS za Grad Pazin, kojom se ujedno utvrđuje Konačna lista reda prvenstva za kupnju POS stanova za Grad Pazin. Konačna lista objavljena je na Oglasnoj ploči Grada Pazina i ove stranice. 

Lista je utvrđena nakon donošenja odluka po prigovorima, a na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje nakon održane sjednice Povjerenstva dana 8. veljače 2024. godine.

Konačna lista reda prvenstva dostaviti će se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na daljnji postupak. Prema dinamici realizacije Programa POS-a, daljnji postupak najprije uključuje sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi načelna spremnost APN-a i Grada u pristupanju Programu POS-a i sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva gradskog zemljišta na kojem će se izgraditi građevina POS-a.

Nakon toga ide provedba javnih nadmetanja za projektiranje, odabir izvođača i nadzora te  sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama na temelju Odluke Grada o visini naknade za zemljište i opremanje zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom.

Zadnja faza uključuje izgradnju građevine, prezentaciju stambenog objekta s katalogom stanova i odabir istih, ishođenje uporabne dozvole, sklapanje Ugovora o kupoprodaji i podjelu ključeva.

Odluka i Konačna lista nalaze se u nastavku:

Odluka  o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS za Grad Pazin

Konačna Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS  za Grad Pazin

Pročitajte još...