ODOBRENO ZADUŽIVANJE: Kreće se u sanaciju uredskih prostora na katu pazinske boćarske dvorane

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na večeras održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina donesena je i odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. za potrebe financiranja građevinsko-obrtničkih radova sanacije uredskih prostora na katu boćališne zgrade Boćarskog centra A. Anzur, na adresi Trg pod lipom 1.

Odobreno je zaduženje Pazin Sporta d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d. uzimanjem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 60.000,00 eura u svrhu financiranja građevinsko-obrtničkih radova sanacije uredskih prostora na katu boćarske zgrade Boćarskog centra A. Anzur, na adresi Trg pod lipom 1, 52000 Pazin, pod sljedećim uvjetima:

– iznos glavnice kredita: ukupno 60.000,00 eura,

– namjena kredita: financiranje građevinsko-obrtničkih radova sanacije uredskih prostora na katu boćarske zgrade Boćarskog centra A. Anzur, na adresi Trg pod lipom 1, 52000 Pazin,

– kamatna stopa: 2,45% godišnje, fiksna,

– rok otplate: 5 godina u jednakim mjesečnim ratama,

– naknada za obradu zahtjeva: 0,3% od iznosa odobrenog kredita

– naknada za rezervaciju sredstava: bez naknade,

– naknada za prijevremenu otplatu glavnice: sukladno važećim aktima HBOR-a,

– instrumenti osiguranja kredita: mjenica i zadužnica Pazin sporta d.o.o.

Pročitajte još...