POVIJESNA ODLUKA | Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća osnovana je javna ustanova “Dom za starije osobe Pazin”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gradsko vijeće Grada Pazina na danas održanoj sjednici donijelo je povijesnu odluku. Radi se o osnivanju Doma za starije osobe Pazin.

Tom je Odlukom osnovana ustanova socijalne skrbi Dom za starije osobe Pazin kao javna ustanova za pružanje socijalnih usluga propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi.

Osnivač Doma je Grad Pazin. Isti je javna ustanova i ima svojstvo pravne osobe, a upisuje se u sudski registar nadležnog trgovačkog suda i u Upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Dom će obavljati djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom: „Dom za starije osobe Pazin“, a sjedište će biti u ulici 154. Brigade Hrvatske vojske br. 20.

Podsjetimo, djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama (u nastavku teksta: korisnici) i to:

– socijalna usluga smještaja,

– socijalna usluga boravka,

– socijalna usluga pomoći u kući.

Osim navedenih djelatnosti Dom može povremeno i u manjem opsegu obavljati i druge djelatnosti koje su u vezi s djelatnošću Doma, a za koje nije potrebna ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

Pročitajte još...