SLUŽBENO PRIOPĆENJE: Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jučer, 20. lipnja 2023. godine, u velikoj vijećnici zgrade gradske uprave održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj se raspravljalo po 17 točaka dnevnog reda.

Na početku sjednice, nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije, Vijeće je donijelo Odluku o mirovanju mandata vijećnici Jeleni Pacijent (MOŽEMO!) iz osobnih razloga i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice Radenka Slokovića iz iste stranke u Gradskom vijeću Grada Pazina.

Uslijedio je aktualni sat gdje se prvo pitanje vijećnika Endija Rimanića odnosilo na skoru poreznu reformu i o tome kako će se Grad postaviti prema toj reformi, dok je, također, od gradonačelnice Suzane Jašić zatražio i odgovor zašto se ne uvede praksa da se u upravna vijeća i nadzorne odbore gradskih tvrtki i ustanove članovi biraju javnim natječajem.

Odgovarajući na navedena pitanja, gradonačelnica je istaknula kako se o poreznoj reformi zna samo iz medijskih napisa, dok će se više znati na skorom sastanku Udruge gradova gdje će ministar predstaviti najavljenu poreznu reformu.  

Po pitanju članova upravnih vijeća i nadzornih odbora gradskih tvrtki i ustanova, odgovorila je kako se članovi više ne biraju prema stranačkim iskaznicama, već prema kvaliteti i stručnosti na područjima za koja se smatra da mogu doprinijeti napretku pojedine tvrtke i ustanove te je ujedno pozvala vijećnike i vijećnice da se uključe i slobodno predlažu kvalitetne ljude.

Vijećnike i vijećnice pozvala je gradonačelnica Jašić na suradnju i odgovarajući na pitanje vijećnice Mirjane Monas, zapravo na prijedlog da se osnuje Turistička zajednica Grada Pazina, a  koji prijedlog vijećnica temelji na činjenici da je Pazin glavni grad Istarske županije te da se stoga mora, može i treba napraviti više u smislu ponude i svih stvari koje će oživjeti grad.

Odgovarajući, gradonačelnica je dala punu podršku prijedlogu za koji je Grad zainteresiran i otvoren te je istakla kako se o tome razmišljalo još ranije, no da je sve nekako na čekanju zbog nedostatka vremena i kapaciteta.

U nastavku sjednice, jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Pazinu, kojim izmjenama se Odluka usklađuje sa izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima se propisuje da prednost pri upisu imaju djeca vrtićke dobi starija od 4. godine.

Novitet, među ostalim, je i da se dopunjuje dosadašnja odluka i omogućuje nastavak korištenja prava roditeljima djeteta – korisnicima usluga koji su stekli pravo na sufinanciranje prije donošenja novog akta.

Time se daje mogućnost da se roditeljima to pravo produži bez premještaja djeteta, odnosno  bez obzira na to da li je dijete nakon provedenog postupka upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ostvarilo pravo na upis. Time se, dakle, omogućuje djetetu nastavka korištenja usluga u ustanovi na koju se je već adaptiralo.

Kako je u obrazlaganju izmjena i dopuna Odluke navedeno, time se nastavlja sufinanciranje smještaja u privatnom Montessori vrtiću „Mali princ“ na Starom Pazinu i/ili nekom drugom privatnom vrtiću, čime se ujedno osigurava da sva djeca čiji su roditelji ili skrbnici podnijeli zahtjev za upis budu u sustavu predškolskog odgoja sljedeće pedagoške godine, a sve prati i usvojena  Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina.  

Vezano uz predškolski odgoj je i usvojena Odluka o zaduživanju za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Veli Jože, a koji je u fazi javne nabave za izvođača radova te bi na jesen ti radovi trebali i krenuti.

Što se tiče ostalih točaka, Vijeće je jednoglasno prihvatilo izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne Postrojbe i GD Crvenog križa Pazin, prihvaćen  je i  prijedlog Prvih  izmjena Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu, te Programa javnih potreba Grada Pazina za 2023. godinu u području kulture, socijalne zaštite i zdravstva te sporta, kao i izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničke službe komunalno-prometno-poljoprivrednog redarstva, čime prestaje važiti dosadašnja Odluka o zajedničkoj službi komunalnog redarstva.

Novom Odlukom se zajednička služba, osim po broju službenika, proširuje i na području nadležnosti prometnog i poljoprivrednog redarstva jer su nadležnosti komunalno prometno-poljoprivrednog redarstva, kako u Gradu Pazinu tako i u općinama; Cerovlje, Gračišće, Lanišće i Lupoglav po obimu sve zahtjevnije.

Ovakvim oblikom udruživanja bitno se smanjuju novonastale obveze te se racionalno troše proračunska sredstva, a istovremeno se omogućava građanima sigurnost, red, jednakost u provođenju zakonske regulative. Također, time su stvoreni preduvjeti za korištenje financijskih poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Pročitajte još...