I pazinska i gračaška uprava, policajci i turistička zajednica uključena u rješavanje problema neregulirane enduro i off road vožnje – lovci apsolutno protiv

Facebook
Twitter
LinkedIn
Foto : Enduro klub Punguente Buzet

Nedavno je na inicijativu Općine Pićan u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu održan zajednički sastanak na temu enduro, cross i off road vožnje na području Pićna i okolice.

Na sastanku su se okupili predstavnici Općine Pićan, Gračišća, Grada Pazina, Istarske županije, policije, Javne ustanove Natura Histrica, Hrvatskih šuma, Turističke zajednice središnje Istre, lovačkih društva i organizatora enduro vožnji.

Istaknuto je kako je glavni problem je u provedbi zakonskih odredbi koje su neusklađene, te u nadležnostima i nadzoru, kao i u tome da ne postoje jasne smjernice za postupanje u predmetnoj problematici

Provedba zakonskih odredbi je u nadležnosti komunalnih redara, prometnih redara, čuvara prirode, lovočuvara i policije, no u provedbi se pojavljuje nemogućnost pravovremenog i konkretnog postupanja

Stav je Općine Pićan da nije namjera u potpunosti suzbiti aktivnost enduro motociklizma, jer se radi o sportu koji privlači mnoge ljubitelje aktivnost odmora, što doprinosi razvoju turizma, te da je namjera stvoriti okolnosti u kojima će suživot mještana, iznajmljivača, lokalnih ugostiteljskih objekata, lovaca i enduro entuzijasta biti kvalitetno organiziran. Napominje se da je upućen zahtjev prema Upravnom odjelu za održivi razvoj IŽ na izmjene i dopune Prostornog plana IŽ, kako bi se definirala prihvatljiva područja ili staze za primjenu takve vrste turističke aktivnosti na području IŽ.

Izvan tog područja, strogo bi se zabranila aktivnost enduro vožnje.

Enduro vožnja ne bi predstavljala problem koji je sve učestaliji, nego bi to bila dodatna kvalitetna turistička usluga, koja se može ponuditi u Istarskoj županiji. U stratešku studiju utjecaja na okoliš predmetnih izmjena i dopuna prostornog plana IŽ treba uvrstiti rizik od utjecaja na okoliš.

Veliki problem predstavljaju strane tvrtke, odnosno strani organizatori koji se oglašavaju za vožnju na ovom području i koje je nemoguće kontrolirati

Istarska županija će pri izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana sagledati je li moguće i na koji način pojedinim odredbama bolje urediti i definirati ovu problematiku, uputno je da se namjena takvih površina (građevinska područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene) tj. obuhvat planira u prostornim planovima JLS.

Postoji primjer na području Općine Sveta Nedjelja koja je takvo područje definirala prostornim planom, te je to potrebno dodatno ispitati. LU Kolinka smatra da bi taj obuhvat trebao biti izvan lovišta (unutar područja obuhvata Programa zaštite divljači unutar građevinskih područja)

Stav je Lovačke udruge ”Kolinka” Gračišće da su apsolutno protiv enduro vožnji u lovištu kojem gospodari. Za navedeno lovište plaćaju zakup od 1996. godine, pa ih brine informacija da organizatori enduro vožnji imaju u zakupu površine (cca 100 ha) za provedbu svojih aktivnosti. Uprava šuma Podružnica Buzet i LU Kolinka Gračišće su dana 10.10.2016 godine potpisali Ugovor o međusobnim pravima i obavezama na vrijeme od 10 godina, odnosno do isteka lovnogospodarske osnove za lovište.

U ugovoru je navedeno kako zajednički koristiti ulazne rampe, zajednički dogovor oko lokacije za izgradnju lovnotehničkih objekata, korištenje šumskih cesta itd., te napominju da u nijednom članku ugovora nije spomenuto da bi HŠ d.o.o. svoje površine ustupile trećoj strani. Stav je LU Kolinka, s kojim se slažu i kolege iz pićanske „Kolinarke“ da se enduro, cross i off road aktivnostima remeti mir u lovištu, te preplašena divljač nekontrolirano istrčava na prometnice i stradava pod motornim vozilima.

Iz Kolinarke napominju da svake godine malčiraju i čiste šumske puteve, prosjeke i staze unutar njihovog lovišta. Smatraju neprihvatljivim da se nekontrolirano vrši enduro vožnja a pogotovo u zaštićenim područjima unutar Općine Pićan. Najviše ih brine sigurnost u lovu jer enduro vožnje se dešavaju i vozači upadaju u lovna područja gdje se i istovremeno provodi lov, a pogotovo u vrijeme zimskog lova koji traje od 5. studenog do 31. siječnja iduće godine.

Hrvatske šume napominju da sukladno Zakonu o lovu lovačke udruge zakupljuju pravo lova, a ne zemljište. Gospodarenje šumom i šumskim zemljištem u vlasništvu RH je Zakonom o šumama povjereno Hrvatskim šumama u svojstvu Javnog šumoposjednika.

Hrvatske šume ne nude površine za off road vožnje nego postupaju po zahtjevima zainteresiranih subjekata. Obzirom da HŠ d.o.o. nisu obavezne udovoljiti svakom iskazanom zahtjevu rješavanje istih svakako će ovisiti i o mišljenju lovačkih udruga koje ostvaruju pravo lova te mišljenju jedinica lokalne samouprave.  Na temelju tih mišljenja donositi će se odluka o eventualnim odobrenjima za korištenje šumske infrastrukture u svrhu off road vožnje.

JU Natura Histrica smatra da bilo kakav oblik organiziranih i neorganiziranih enduro vožnji u zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke mreže nije prihvatljiv. Natura Histrica, sukladno svojim ovlastima, provoditi će nadzor i kažnjavati nedozvoljene radnje u zaštićenom području. Smatraju da su definirani poligoni za tu vrstu vožnje jedino prihvatljivo rješenje.

Organizatori enduro, cross i off road vožnji otvoreni su za mogućnost da im se dostavi zahtjev za popravak oštećenih puteva, te su otvoreni za mogućnost utvrđivanja koncesije uz naknadu i posljedično održavanje zakupljenog područja, no potrebno je ispitati postoji li mogućnost i opravdanost davanja koncesija na puteve.

Policijska uprava Istarska je spremna na suradnju i obavljanje pojačanih kontrola i nadzor na temelju dojava i prijava, sve u okviru svojih nadležnosti, prikupljanje podataka i činjenica o tim djelima i počiniteljima radi podnošenja odgovarajućih prijava.

Za pripremu materijala/prezentacije zamoljen je Grad Pazin. Istarska županija podržat će JLS u nastojanju rješavanja problematike te će sudjelovati na sastancima.

Zaključeno je kako je potrebno je proučiti dobru praksu drugih država i na temelju toga utvrditi prijedlog regulacije problematike na državnoj razini, nadležnom saborskom odboru dostaviti prezentaciju problematike, ishoditi jasnije definicije nadležnosti i smjernice za postupanje, te zatražiti sastanak zajedno sa Istarskom županijom.

Pročitajte još...