GRAD PAZIN: Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po modelu POS-a radi utvrđivanja nove Liste reda prvenstva

Facebook
Twitter
LinkedIn

Grad Pazin objavio je jučer, 1. kolovoza 2023. godine, na svojoj mrežnoj stranici Javni poziv poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29. rujan 2023. godine. U svrhu informiranja zainteresirane javnosti za kupnju POS stana, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) održati će početkom rujna u Pazinu prezentaciju na kojoj će zainteresirani moći saznati sve relevantne informacije.

Društveno poticana stanogradnja (POS) provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju po pristupačnijim uvjetima od tržnih. Stanovi će se graditi na katastarskoj čestici broj 1904/1 (3756/1 N.I.) K.O. Pazin, koju je Grad Pazin namijenio u tu svrhu. Zemljište se u naravi nalazi u Zagrebačkoj ulici – Novo Naselje, kod skretanja za Foškiće.   

Javnim pozivom se propisuju uvjeti i mjerila za određivanje Liste reda prvenstva za kupnju POS stanova na području Grada Pazina te način bodovanja po pojedinim mjerilima.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a imaju građani i građanke koji su državljani Republike Hrvatske i na dan objave Javnog poziva nisu navršili 50 (pedeset) godina života, pod uvjetom da oni i članovi obiteljskog domaćinstva, koje navedu u zahtjevu, nemaju, i pet godina prije dana objave Javnog poziva, nisu imali u vlasništvu stan, kuću te kakvu drugu nekretninu stambene namjene ili građevinsko zemljište na kojem je moguća stambena izgradnja.

Prvenstvo pri kupnji POS stana imaju, dakle,  građani i građanke  koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Lista reda prvenstva utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

  • stambeni status članova obiteljskog domaćinstva
  • mjesto i vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva
  • životna dob podnositelja zahtjeva
  • broj maloljetne djece obiteljskog domaćinstva
  • stupanj obrazovanja (stupnja stručne spreme) podnositelja zahtjeva
  • zdravstveno stanje člana/članova obiteljskog domaćinstva
  • sudjelovanje u domovinskom ratu člana/članova obiteljskog domaćinstva i
  • status člana obitelji smrtnog stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za člana/članove obiteljskog domaćinstva.

Zahtjevi za kupnju stana s potrebnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do 29. rujna 2023. godine, isključivo na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva i dostupan je na mrežnoj stranici Grada Pazina www.pazin.hr. Obrazac zahtjeva i obrasce pripadajućih izjava je također moguće podignuti u zgradi gradske uprave na adresi Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 u Pazinu i to na portirnici ili u nadležnom Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Pazina. 

Zahtjevi za kupnju stana s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, ili osobno u Pisarnicu Grada Pazina, u zatvorenoj omotnici  s naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM POS – NE OTVARAJ“.

Popis isprava i dokaza koji se prilažu uz zahtjev naveden je u Javnom pozivu. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Pazina osobno ili putem telefona na 052/ 635-105 u uredovno radno vrijeme.

Pročitajte još...