Javno predstavljen projekt rekonstrukcije prometnice u M.B. Rašana i potpisan ugovor o izvođenju radova koji počinju naredne srijede

Facebook
Twitter
LinkedIn

„Relativno jednostavan projekt, ali je zbog lokacije i prometa zahtjevno izvođenje radova…“, naglašeno je danas na javnoj prezentaciji projekta rekonstrukcije prometnice u M.B. Rašana koja je održana u velikoj vijećnici Grada Pazina. U sklopu prezentacije potpisan je i ugovor o izvođenju radova između Grada Pazina i Ceste d.o.o. Pula, a koji započinju sljedeće srijede, 25. siječnja 2023., dok je planirano trajanje radova 90 dana.

Riječ je o rekonstrukciji glavne prometnice kroz grad Pazin u ulici M. B. Rašana, ukupne duljine od oko 300 metara (296,20 m), odnosno o potezu od skretanja za ulicu Vrtlišće do kružnog toka kod Doma zdravlja. Ukupna investicija iznosi 305.206,55 tisuća eura, odnosno nešto više od 2,3 milijuna kuna (2.301.257,387 sa PDV-om), koju sufinanciraju Hrvatske ceste d.o.o. (187 tisuća eura) te Grad Pazin (nešto više od 118 tisuća eura).  

Tedi Zgrablić, predstavnik Učka konzaltinga koji je predstavio projekt

Potpisom ugovora, na koji su svoj potpis stavili gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić i direktor Ceste d.o.o. Pula Miro Mirković,  krenuo je, dakle,  rok od osam dana za uvođenje izvođača radova u posao i početak samih radova. Prema riječima predstavnika izvođača radova Mira Mirkovića, za efikasno i kvalitetno izvođenje radova te dovršetak istih u roku, idealno bi bilo zatvoriti promet u zoni radova. Međutim, kako je rečeno, za kamione i autobuse je sigurno da će se preusmjeriti na pazinsku obilaznicu,  dok su za privremenu regulaciju i odvijanje automobilskog prometa u samom gradu za vrijeme radova pripremljena rješenja koja treba odobriti MUP te će se do početka radova javnost o svemu obavijestiti.

„Ovo je jedan od naših važnijih projekata, kojim, vjerujem, da ćemo konačno riješiti dio koji je problematičan zbog oštećenja šahtova i djelomično nesigurnih nogostupa te da ćemo dobiti prometnicu sigurniju za vozače i pješake, a i u konačnici smireniji sam promet kroz grad“, rekla je gradonačelnica Suzana Jašić.

Naglasila je i kako je sam zahvat određen test i prvi korak za izmicanje teretnog tranzitnog prometa van grada i usmjerenje istog na zaobilaznicu i prema Istarskom ipsilonu. Stoga će Grad paralelno s radovima na rekonstrukciji obaviti sve potrebne pripreme u smislu donošenja potrebnih akata, elaborata prometne signalizacije i drugi radnji da po dovršetku radova ovo postane zona smirenog prometa. 

Kod planiranja radova učinjeno je, pak, sve da se na tehničkoj razini razrade i pripreme alternativni pravci.

„Svjesni smo položaja prometnice i činjenice da će biti gužve. Stoga molimo i apeliramo na građane i građanke te sve korisnike prometnice za strpljenje sljedeća dva – tri mjeseca, istaknula je gradonačelnica.

Govoreći o gužvama, promet kamiona i autobusa bit će na kružnom toku na zapadnom ulazu u grad (Plodine) preusmjeren prema kružnom toku kod benzinske postaje Petrol i dalje na novu pazinsku obilaznicu D 64 prema Lindarskom Križu odakle će vozači imati mogućnost dolaska u Pazin preko Draželja ili pak mogu koristiti Istarski ipsilon te izaći na Ivole.

Što se tiče samog projekta, u svima zanimljivoj prezentaciji Tedi Zgrablić, projektant, ujedno i nadzorni inženjer radova iz Učke konzalting d.o.o., naglasio je kako sadašnja prometnica razdvaja grad, a da će rekonstrukcijom postati jedna gradska, urbana cjelina.

Rekonstrukcijom će se također riješiti problemi sa šahtovima, izvest će se obostrano sigurniji nogostupi prilagođeni osobama s invaliditetom, a posebna pažnja posvetit će se izradi povišenih pješačkih prijelaza na mjestu postojećih, dok će se izvesti i još jedan novi pješački prijelaz kod zgrade županijskog centra 112, u kojoj je dio Trgovačkog suda i Ured za obranu.

Unutar zahvata planira se i hortikulturno uređenje, odnosno zelene zone (nisko raslinje) te rješavanje problema sa sustavom oborinske odvodnje koji sada postoji.

Pročitajte još...