Održan radni sastanak s novoizabranim vijećima mjesnih odbora Grada Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Mjesni odbori su jedan od oblika organizacije mjesne samouprave (uz gradske kotareve i gradske četvrti kao posebnih oblika) te samim time model distribucije političke moći na lokalnoj razini.

S obzirom na to, nužno je steći uvid u organizaciju mjesne samouprave, Proračun te osigurati transparentnost.

Gradonačelnica Grada Pazina zajedno sa suradnicima, sinoć je u punoj dvorani Istra upoznala sve članove vijeća mjesnih odbora s načinom funkcioniranja mjesnih odbora a sve s ciljem još bolje međusobne suradnje.

Podsjetimo, na području Grada Pazina postoje 12 mjesnih odbora, i to: MO Beram, MO Grdoselo, MO Heki, MO Kašćerga, MO Kršikla, MO Lindar, MO Pazin, MO Stari Pazin, MO Trviž, MO Zabrežani, MO Zamask i MO Zarečje.

Pročitajte još...