POSTAVLJENE SU KAMERE | “Sustav gospodarenja otpadom na području Pazina se stalno razvija”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jučer su pod zajedničkom temom „Održivo upravljanje okolišem“, u velikoj vijećnici Grada Pazina konferencija za medije i javnost održali gradonačelnica Suzana Jašić i Ante Ćus, predsjednik uprave komunalnog društva Usluga d.o.o.

Projekt  „Zeleni koraci Pazina

U gospodarenju otpadom i rješavanju spomenutih problema ključna je edukacija koja će pridonijeti većem odvajanju i pravilnom zbrinjavanju otpada. Na gradskom području narednih mjeseci započet će provođenje projekta Zeleni koraci Pazina sufinanciranom od Fonda za zaštitu okoliša s 40% sredstava.

Radi se zapravo o informativno  – izobraznim radionicama koje se odnose na selektivno odvajanje otpada s naglaskom na biootpad i kompostiranje. U planu je provedba edukativnih radionica za odgajateljice/odgajatelje djece vrtičke dobi i učiteljice/učitelje razredne nastave, kao multiplikatore znanja, te  za učenike i učenice srednjih škola u Pazinu, kao i provedba radionica o kompostiranju za građane po mjesnim oborima. 

U sklopu projekta izraditi će se i brošura o kompostiranju te će biti proveden foto natječaj na temu kružnog gospodarstva, recikliranja, otpada i zagađenja, a s izabranim fotografijama će se pripremiti putujuća izložba na otvorenom po mjesnim odborima. Projektom je predviđena i provedba sponzoriranih radio emisija “Zelene minute Pazina” u trajanju od 30 min koje će se održavati jednom mjesečno kroz 2024. godinu.

Problem divljih odlagališta

Rečeno je i kako se uspostavljen sustav gospodarenja otpadom na području Pazina stalno razvija, provode se propisane mjere za održivost tog sustava, posebno  odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. U užem centru grada na 11 lokacija postavljeni su  polupodzemni spremnici za plastiku te staklo i papir, čime su u potpunosti uklonjeni neadekvatni “zeleni otoci”, dok je kućanstvima podijeljeno 1700 setova za selektiranje plastike i papira.

Također, spomenuto je reciklažno dvorište na koje je moguće predati sve vrste otpada, jednom godišnje fizičke osobe mogu zatražiti kontejner i besplatno zbrinuti do 2 m3  glomaznog otpada, a dvaput godišnje (proljeće i jesen) komunalno društvo prikuplja zeleni otpad iz orezivanja i uređenja zelenih i poljoprivrednih površina.

Na žalost, sve te mjere nisu dovoljne te i dalje niču divlja odlagališta. Pored sanacije, na kritičnim lokacijama postavljene su kamere za foto – nadzor, što daje rezultata, kao i stalne izobrazne aktivnosti, no, ti rezultati još uvijek nisu na zadovoljavajućoj razini. Apeliramo na građane i sve pravne subjekte da otpad odlažu propisno, a ne odbacivanjem u prirodu, odnosno na sve savjesne građane da takva radnje i subjekte prijave inspekciji za zaštitu okoliša.

Pročitajte još...