U sklopu desetog ciklusa projekta „Pazi(n) proračun!“ održane javne rasprave u šest mjesnih odbora

Facebook
Twitter
LinkedIn

U sklopu desetog po redu ciklusa projekta „Pazi(n) proračun!“ ovaj su tjedan održane javne rasprave u mjesnim odborima Zamask, Kašćerga, Kršikla, Grdoselo, Bermu i Trviž gdje su se mještani susreli s gradonačelnicom Suzanom Jašić i njezinim suradnicima kako bi odlučili koje će male komunalne akcije na njihovom području biti realizirane kroz proračun u 2024. godini.

Glasalo se o načinu utroška 7.000,00 eura po pojedinom mjesnom odboru, odnosno za pristigle prijedloge mještana koje su gradske službe prethodno analizirale s aspekta mogućnosti provedbe i spomenutog financijskog okvira.

Zamasku je tako odlučeno da će se sredstva utrošiti u sanaciju oštećenja na pojedinim prometnicama i uređenje bankina, dok će se manji dio biti utrošen za nabavku i postavljanje prometnog ogledala.

Nakon rasprave, u Mjesnom odboru Kašćerga usuglasili su se, pak, oko nabavke kombiniranog dječjeg igrala koje će vrijedni mještani postaviti kod malonogometnog igrališta u Bravarima.

U Grdoselu i Kršikli mještani su apostrofirali problematiku urušavanja potpornih zidova na mjesnim grobljima pa će tako u Grdoselu dio sredstava biti utrošen na sanaciju zida, a dio na uređenje oborinske odvodnje i pristupnog javnog  puta prema nekoliko obiteljskih kuća u naselju, dok se u Kršikli kreće sa sanacijom potpornog zida do utroška sredstava.

Sanacija potpornog zida na mjesnom groblju bila je aktualna tema i na raspravi u Trvižu i to groblja Svetog Petra i Pavla  gdje će se potporni zid također fazno rješavati.

Na najviše malih komunalnih akcija raspoređena su sredstva u Mjesnom odboru Beram gdje je odlučeno da se kreće s opremanjem prostora za dječju igru u Kircima, dok će se za malonogometno igralište u Bermu dobaviti golovi, a za beramski društveni dom kuhinja.

Javne rasprave po mjesnim odborima nastavljaju se u prvom tjednu nakon Uskrsa, o čemu će mještani biti pravovremeno obaviješteni.

Pročitajte još...