OPĆINA GRAČIŠĆE: Osnovano Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama, poznato i tko su članovi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Općina Gračišće, točnije njeno Općinsko vijeće, je sinoć na svojoj sjednici donijelo odluku o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenju udrugama. Po automatizmu, dva člana su unaprijed bila poznata, načelnik i pročelnik/ca, a ostala tri su izglasala na način da je oporba predložila dva člana vladajuće koalicije, a vlast imenovala jednog člana iz redova oporbe.

U Povjerenstvu za dodjelu nekretnina na korištenju udrugama imenovani su načelnik Ivan Jeromela kao predsjednik istog te četiri člana koja će biti Ana Milanović, Ivan Vojsković i Srećko Ančić, uz osobu koja će obnašati posao pročelnika JUO, kada isti/ista bude izabran.

Povjerenstvo u skladu sa odredbama Odluke o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Gračišće na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, te u skladu s objavljenim natječajem za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama provodi postupak i predlaže općinskom načelniku Općine Gračišće najpovoljnijeg ponuđača i uvjete za zaključivanje ugovora.

Povjerenstvo punovažno odlučuje ako njenoj sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja njenih članova. Mandat povjerenstva traje četiri (4) godine.

Pročitajte još...