Programom Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata ukupno prijeđeno više od 10 tisuća kilometara!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sa zadnjim danima godine na izmaku, danas (29. prosinca 2023.godine) održana je završna konferencija programa Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata. Radi se o projektu koji je tijekom 2022.godine prijavljen na Poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu za Prioritetno područje 2.: Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza u partnerstvu s Gradom Pazinom.

Cilj programa je da starije osobe što duže ostanu u vlastitom domu, da se smanji rizik od socijalne isključenosti, poveća kvaliteta njihovih života te da se potiče aktivno i zdravo starenje ojačavanjem mreže socijalnih kontakata, senzibiliziranja lokalne zajednice za potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o njima, te unaprjeđuje volonterstvo.

Tijekom provedbe programa vozač je prevozio korisnike od kućnog praga do mjesta koja su starijim osobama važna, prema unaprijed definiranom rasporedu i prema potrebi korisnika. Time se povećao osjećaj sigurnosti i smanjio osjećaj socijalne isključenosti starijih osoba koji je posljedica njihove osobne nemoći, prostorne izoliranosti, nedostatka socijalne podrške i udaljenosti od bliskih članova obitelji.

Provedbom programa značajno  se podiže kvaliteta života starijih osoba, sprječava prerana institucionalizacija i stvara pozitivno okruženje za život u vlastitom domu.

Programom Prijevoz starijih osoba – Od kućnog praga do potrebitih vrata tako se osigurala usluga prijevoza osoba starijih od 65 godina koji žive u vlastitom domu na području Grada Pazina, a ujedno i zadovoljila potreba za mobilnošću te dostupnosti raznih usluga u lokalnoj zajednici.

Tijekom godine ciljana skupina pokazala je interes za takav oblik podrške te su u prosjeku odrađene 4 vožnje dnevno za 48 korisnika kojima je i usluga pružena.

Ukupno je prijeđeno 10.216,8 km u razdoblju od 23. ožujka 2023.g. do kraja godine. Korisnici su uslugu prijevoza mogli koristiti radnim danom od 8.00 do 16.00 sati uz obaveznu prethodnu najavu i za njih je bila besplatna.

Dugoročne promjene koje će nastati provedbom programa prije svega se odnose na poboljšanje psihosocijalnog i zdravstvenog statusa korisnika Programa odnosno starijih osoba u smislu smanjenja usamljenosti i povećanja osjećaja pripadnosti lokalnoj zajednici kao i povećanoj brizi za vlastito zdravlje  odnosno manjem pobolu stanovništva starije dobi. Ekonomski to znači i manje troškove zdravstvenog sustava.

Ovakvim promjenama doprinosimo općem cilju: smanjenje rizika od socijalne isključenosti i povećanja kvalitete života starijih osoba.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u 2023.g. financiralo program u iznosu od 15.180,00 eura, a Grad Pazin u iznosu od 1.500,00 eura. Program će se nastaviti provoditi i u 2024.g. za što su osigurana financijska sredstva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grada Pazina.

Pročitajte još...