U Pazin stiglo 25.190 županijskih “kulturnih” eura

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kustos Ivan Smoljan vodi zainteresirane kroz izložbu o punku

Na temelju Javnog poziva  za financiranje javnih potreba u kulturi istarska županija potpisala je s korisnicima ugovore, a sveukupno se je slilo 25.190 eura. Najveći je dobitnik Gradska knjižnica Pazina za projekt Kuća za pisce – Hiža od besid s 13.270 eura, pa slijedi Grad Pazina za sanaciju Kaštela s 6.600 eura. 

Tvrtka Josip Turčinović d.o.o. tiskanje djela Camilla De Franceschija: Povijest Pazinske knežije na temelju isprava – 2.000 eura, Muzeju grada Pazina za izložbu i katalog izložbe Mreža motovunskih susreta – 1.320,00, Gradskoj knjižnici Pazin za digitalizaciju odabranih djela Tugomila Ujčića 1.300 eura, te Gradu Pazinu za sanaciju spomenika Vladimiru Gortanu u Bermu – 700 eura.

U nastavku prenosimo priopćenje Istarske županije:

I ove godine Istarska županija dodjeljuje proračunska sredstva temeljem Javnog poziva  za financiranje javnih potreba u kulturi, koji je bio raspisan u rujnu prošle godine, a u tijeku je potpisivanje ugovora s korisnicima. Prvi dio ugovora između istarskog župana Borisa Miletića i osam ustanova za 16 programa i projekta potpisan je koncem prošlog tjedna u sjedištu Istarske županije, u Pazinu, a prisustvovali su i pročelnik Kabineta župana Ivan Glušac te pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica.

Žmirićevo gostovanje u Kući za pisce privuklo je publiku iz cijele Istre

Župan Miletić je izrazio zadovoljstvo što je Županija, nakon dvije pandemijske godine, u mogućnosti povećati sredstva za javne potrebe u kulturi i to za 19,16 %, tako da je u 2023. godini za navedenu namjenu osigurano ukupno 616.563,80 EUR. Pročelnik Torbica dodao je da je ove godine zaprimljeno 300 zahtjeva, od kojih je 4 bilo nepotpuno, a odobreno je sveukupno 148 prijava.

Prije samog potpisivanja ugovora, ravnateljice i ravnatelji ustanova predstavili su programe i projekte, koje Istarska županija (su)financira temeljem Javnog poziva.

Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja odobrena su dva programa (XXVII. Dani Antuna Šoljana i Glazbeni poučak), a Pučkom otvorenom učilištu Poreč njih pet (13. POREČDOX – Međunarodni festival dokumentarnog filma;  Izložbe u Galeriji Zuccato; 51. Susret pjevačkih zborova „Naš kanat je lip“, 62. Koncerti u Eufrazijani i 63. Annale: između mojih udisaja).

Gradska knjižnica Pazin prijavila je dva projekta (Put – Tugomil Ujčić: Digitalizacija odabranih djela i Kuća za pisce / Hiža od besid); Gradska knjižnica Umag – Biblioteca civica Umago jedan (24. Forum Tomizza, a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Sveučilišna knjižnica, također, dva (Zaštita dviju rijetkih knjiga iz zavičajne zbirke “Histrica” i Istarske novine online (INO) – Digitaliziranje starih istarskih novina, časopisa i godišnjaka).

Među korisnicima sredstava su i dva muzeja, točnije Muzej grada Umaga s dva projekta (Konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkom lokalitetu Sipar: FAZA XI-2023. i programu „Grue – edukativne radionice“), te Muzej grada Pazina s jednim (Mreža motovunskih susreta / Izložba i katalog izložbe)Mara d.o.o., pak, i u ovoj godini nastavlja s projektom XIIxII.

Podsjetimo, na ovaj Javni poziv mogle su se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge i druge neprofitne organizacije, umjetnici, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave, s programima i projektima iz sljedećih kulturnih djelatnosti i područja: a) glazbeno, glazbeno scenske i filmske djelatnosti; b) književnost i izdavaštvo; c) zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija; d) nematerijalna kulturna baština; e) vizualne umjetnosti; f)  nove medijske kulture i g) međunarodna kulturna suradnja.

Pročitajte još...