Udrugama s područja društvenih djelatnosti predstavljen Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija

Facebook
Twitter
LinkedIn

S ciljem da organizacijama civilnog društva u području društvenih djelatnosti odnosno udrugama pruži potrebne informacije i detaljnije ih informira o uvjetima nedavno objavljenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/ manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2023. godini u području društvenih djelatnosti Grad Pazin organizirao je u poduzetničkom inkubatoru, u prostoru Razvojne agencije Srce Istre tematsku radionicu na kojoj je predstavljen naveden natječaj.

Nazočnim su predstavnicima udruga, koje planiraju svoje programe, projekte i manifestacije na području Grada Pazina realizirati i sredstvima iz gradskog proračuna, kroz zanimljivu prezentaciju  pojašnjeni  detalji vezani za natječaj, od dokumenta koje su potrebni priložiti uz prijavu, načina pripreme projekta i programa pa do načina same prijave i rokova podnošenja istih.

Inače, Grad Pazin je proračunom osigurao 92.906,00 eura za potporu realizaciji njihovih projekata, programa i manifestacija. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 660,00 eura, a najveći iznos je 9.300,00 eura. Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima  u okviru natječaja je 50 potpora.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa/projekata/manifestacija posebna pozornost će biti posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva iz Plana razvoja Grada Pazina 2021. -2027.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je zaključno do 11. veljače 2023. godine. Cjelovit tekst natječaja s pripadajućim uputama i obrascima za prijavu nalazi se na OVDJE.

Pročitajte još...