Gradska knjižnica Pazin provodi Projekt PUT – Tugomil Ujčić: digitalizacija odabranih djela 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Cilj ovog zajedničkog projekta Gradske knjižnice Pazin i Državnog arhiva u Pazinu bio je digitalizacija i zaštita, a time i trajno očuvanje odabranih djela Tugomila Ujčića te osiguravanje lakšeg i bržeg pristupa toj tiskanoj kulturnoj baštini.

Planirano trajanje projekta je tri godine (2020.-2023.), ali nije isključena mogućnost ranijeg završetka ili njegova produljenja što ovisi o ostvarenim financijskim sredstvima.

Digitalizirana građa realizirana u sklopu projekta dostupna je na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Pazin i Državnog arhiva u Pazinu.

Građa je digitalizirana u suradnji s vlasnicima autorskih prava na djela Tugomila Ujčića: Državnim arhivom u Pazinu. Tugomil Ujčić poklonio je Državnom arhivu u Pazinu svoju knjižnicu od 3600 svezaka.

Poklonjeni fond se uklapa u fond knjižnice Arhiva jer je veliki broj knjiga povijesne tematike. Posebnost fonda čini zbirka starih knjiga, koja obuhvaća knjige koje su objavljene između 1455. i 1835. godine. Tugomil Ujčić je Arhivu poklonio 184 takve knjige. Zahvaljujući tome, zbirka starih knjiga u knjižnici Arhiva broji ukupno 809 svezaka. Gledajući ukupni fond poklonjenih knjiga, većina njih objavljena je u drugoj polovini 19. stoljeća, pa sve do 40-ih godina 20. stoljeća.

Fond obuhvaća povijesna djela, geografska i književna djela, rječnike te prijevode antičkih autora. U Ujčićevoj ostavštini nalazi se i nekolicina časopisa, a većina potječe iz razdoblja talijanske uprave (1918.-1943), a manji dio iz druge polovine 19. stoljeća.

Digitalizacijom odabranih Ujčićevih djela vrednuje se kulturna baština te novija povijest Pazina i Pazinštine.

Tijekom prve, 2020. godine digitalizirana su tri Ujčićeva naslova:

1) Castrum Pisinum 983.

2) Pazin  

3) Po pazinskeh briegah

Iduće, 2021. godine projekt je nastavljen digitalizacijom četiri autorova naslova:

1) Grad gradile vile

2) Pjesme jednog srednjoškolca

3) Pod usijanom krunom

4) Žrtvena trodnevnica

Treće godina projekta, odnosno 2023. godine uz potporu Istarske županije digitalizirano je šest bilježnica rukopisa poezije nastale u razdoblju od 1922. do 1925. godine iz ostavštine T. Ujčića darovane Državnom arhivu u Pazinu.

Napravljena je analiza primjeraka rukopisa koji će se digitalizirati, provjereno je u kakvom su stanju.

Početkom svibnja u dogovoru s vanjskom tvrtkom FWD Pula pristupilo se pripremi i obradi građe kako bi proces digitalizacije rukopisa mogao biti izvršen. S obzirom da se radilo o šest rukom pisanih bilježnica poezije od ukupno 370 stranica, svaka je stranica morala biti prepisana u Word dokument te postavljena ispod istovjetne stranice rukopisa u programu Adobe Illustrator kako bi tekst mogao biti strojno pretraživ. Dodatni izazov predstavljala je nemogućnost iznošenja građe iz Državnog arhiva, pa je građa skenirana u njihovom informatičkom odjelu.

U rujnu materijali su predani tvrtkama e-computing i Intuo koji su materijale pripremili za postavljanje i pregledavanje na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Pazin. Državnom arhivu u Pazinu dostavljeni su materijali te će ih oni objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

Pripremljeni su sažeci o digitaliziranim publikacijama te su isti prevedeni na talijanski (Vanesa Begić) i engleski jezik (Maja Zidarć Pilat).

Gradska knjižnica Pazin objavila je građu na mrežnoj stranici http://gk-pazin.hr/digitalna-grada/ 18. rujna 2023. godine dok je javno predstavljanje projekta planirano tijekom Mjeseca hrvatske knjige. Projekt je potrebno nastaviti jer zahtjeva precizniju obradu rukopisa kao i opcije strojnog pretraživanja istog.

Analitika pokazuje da je u projektu sudjelovalo pet pravnih osoba (DAPA, GKP, FWD, Intuo, e-computing) i pet fizičkih osoba (ravnateljica GKP Iva Ciceran, voditelj projekta Zoran Damjanović, knjižničarka u DAPA Anamarija Kurelović, prevoditeljica sažetka na engleski jezik Maja Zidarić Pilat i prevoditeljica sažetka na talijanski jezik Vanesa Begić).

Pročitajte još...