OVOG PETKA: Muzej grada Pazina objavio otvorenje nove izložbe “Očima djece i studenata: kreativnost inspirirana fundusom MGP-a”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Muzej grada Pazina s veseljem poziva na otvorenje nove izložbe – Očima djece i studenata: kreativnost inspirirana fundusom MGP-a.

Ta se izložba događa povodom Noći muzeja, u petak, 26. siječnja 2024. godine u 17:00 sati Rotondi pazinskog Kaštela.

Izložba je rezultat nastavka suradnje MGP sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i prof. Aleksandrom Rotar.

Pod vodstvom prof. Rotar, studenti i studentice Predškolskog i Učiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Puli zajedno su stvarali s polaznicima DV „Olga Ban“ Pazin i OŠ „Vladimira Nazora“ Pazin, inspirirani detaljima građe iz fundusa Muzeja grada Pazina.

“Projekt Tiskarstvo u Pazinu od 1900. do danas temeljen je na nekim elementima razvijanim tijekom zadnja tri desetljeća na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Kod djece i studenata je razvijana svijest o važnosti razumijevanja i potrebi čuvanja kulture i umjetnosti na tlu Republike Hrvatske.

Unutar nastave Metodike likovne kulture na Fakultetu u Puli, predanim radom, u kontinuitetu razvijam načela, konstrukcije, unaprjeđujem klasične stare i stvaram nove inovativne likovne tehnike, pristupe, motivacije rada.

U ovogodišnjem je Projektu ostvaren i na ovoj se izložbi predstavlja dijapazon kreativnoga pristupa sa djecom mješovite skupine Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, razredne nastave Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i (goste ovoga projekta) Osnovne škole Kaštanjer Pula.

Osnovna motivacija za studente-voditelje likovnih aktivnosti i nastave Likovne kulture i djecu je naslovnica Početnice za odrasle iz fundusa hrama čuvara kulture i umjetnosti Muzeja grada Pazina.

Likovna djela izložena na izložbi u Rotondi pazinskog Kaštela, u organizaciji Muzeja grada Pazina, dokaz su da, uz odličnu obimnu pripremu i multimedijsku motivaciju (naslovnica Početnice za odrasle, reprodukcije recentnih umjetničkih djela hrvatskih i svjetskih umjetnika, slušanje klasične glazbe, slušanje poezije i priča, multimedijskih igara prezentiranih putem lcd-projektora, lutkarstva …) od strane odgajatelja i učitelja, u ključnom uvodnom dijelu aktivnosti, djeca od treće do desete godine života mogu doseći visoki stupanj razvoja u kreativnosti.

Spomenuti način rada sa djecom doprinosi bogaćenju broja neurona u mozgu i hormona sreće, koji su važni za uspješno obrazovanje i funkcioniranje djece i u drugim područjima odgoja i obrazovanja i zaslužni su za sveukupni napredak djece i cijele populacije.

U nadi daljnjega razvoja ovoga Projekta s akcentom na grafičkom produciranju iz prošlosti Pazina i otkrivanju novih pristupa i ostvaraja iz područja Metodike likovne kulture predškolskog odgoja i razredne nastave, zahvaljujem se svim institucijama i sudionicima na profesionalnom doprinosu”, napisala je u predgovoru izv. prof. dr. phil. Aleksandra Rotar.

Impressum

Nakladnik: Muzej grada Pazina

Za Nakladnika: Maja Zidarić Pilat

Tekst: Aleksandra Rotar

Lektura teksta na hrvatskom jeziku: Martina Šajina Ivetić

Grafičko oblikovanje letka i plakata: Intuo / Pazin

Tehnički postav izložbe: djelatnici Muzeja grada Pazina, Aleksandra Rotar

Pročitajte još...