U Pazinu održana promocija mjera aktivne politike zapošljavanja od strane HZZ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jučer 22. veljače 2023. godine je u Udruženju obrtnika Pazin održana promocija mjera aktivne politike zapošljavanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge  potrebama svojih korisnika. Provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja potiče i usmjerava korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada.

Program aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini obuhvaća sljedeće mjere/potpore: potpore za zapošljavanje, potpore za pripravništvo, potpore za pripravništvo u javnim službama, potpore za usavršavanje, obrazovanje i osposobljavanje, potpore za samozapošljavanje, javni rad, te potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena i mjeru Stalni sezonac.

Potpore su namijenjene poslodavcima, nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja.

Jedan od ciljeva potpora jest poticati zapošljavanje, ali i olakšati poslovanje poslodavcima – dodjelom potpora za zapošljavanje Hrvatski zavod za zapošljavanje subvencionira plaću ako poslodavac zaposli evidentiranu nezaposlenu osobu u nepovoljnom položaju na tržištu rada ili osobu s invaliditetom. Iznosi potpore kreću se – ovisno o stupnju obrazovanja novozaposlene osobe – mjesečno od 280 € do 475 € odnosno od 455 € do 775 € za osobu s invaliditetom.

Potporom za pripravništvo želimo ubrzati pronalazak posla mladima bez radnog iskustva u struci. Iznosi potpore kreću se od 410 € do 595 € mjesečno, a sufinancira se i trošak prijevoza za pripravnika/cu u iznosu do 40 € mjesečno.

Potporom za samozapošljavanje pojednostavljujemo pokretanje vlastitog posla osobama koje se žele okušati u poduzetništvu, a glavna prepreka im je nedostatak sredstava. Iznos potpore za samozapošljavanje, ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, kreće se od 7.000 € do 15.000 €.

U sklopu mjere samozapošljavanje nalazi se i mjera Biram Hrvatskumobilnost radne snage, a cilj mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Perua, Kanade i Novog Zelanda. Visina subvencije iznosi do 7.000 €.

Potpore za zapošljavanje/pripravništvo i potpore za samozapošljavanje mogu se dodijeliti i za zelene/digitalne poslove i tada su iznosi potpore nešto viši. Visina mjesečne potpore za zapošljavanje zeleno/digitalno –  ovisno o stupnju obrazovanja nezaposlene osobe – kreće se od 315 € do 535 € odnosno od 490 €  do 835 € za osobu sa invaliditetom.

Potpore za pripravništvo zeleno/ digitalno mjesečno iznose od 490 € do 715 €, a pripravniku/ci se sufinancira se i trošak prijevoza do 50 €. Iznos potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, kreće se od 10.000 € do 20.000 €.

Potpore za zeleno/digitalno mogu se dodijeliti poslodavcima koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta.

Zelena radna mjesta su radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću te radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša. Odnosno radna mjesta koja doprinose zelenoj transformaciji poslovanja gospodarskih subjekata tj. koja se odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima: IKT programiranje, razvoj aplikacija, digitalna poslovna analiza, digitalni marketing i kreiranja sadržaja, digitalni dizajn i vizualizacija podataka, upravljanje digitalnim proizvodima, podatkovna znanost, dizajn korisničkog iskustva, robotika, razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje, rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Potporama u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potiče se zadržavanje radnika/radnica u zaposlenosti. Mjerama obrazovanja i osposobljavanja polaznicima/cama se omogućuje stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima se omogućava zapošljavanje radnika s kompetencijama potrebnim na tržištu rada.

Za zaposlene radnike/ce dostupna je potpora za usavršavanje. Potpore za usavršavanje namijenjene su zaposlenim osobama koje su kod poslodavca zaposlene na neodređeno vrijeme s ciljem povećanja produktivnosti na radnom mjestu, a maksimalni iznos prihvatljivog troška može se isplatiti poslodavcu do 2.000 € po osobi.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena – dodjeljuje se poslodavaca koji imaju poteškoća u poslovanju, a radi očuvanju radnih mjesta, tj. za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati.

Već poznata i često korištena potpora Stalni sezonac podrška je sezonskim radnicima/cama – u razdoblju kada ne rade financira se produženo mirovinsko osiguranje (radni staž) i primaju novčanu pomoć – bez obaveze prijave u evidneciju nezaposlenih osoba. S druge strane – poslodavcima iz turističkog sektora osigurava se potrebna radna snaga i za sljedeću turističku sezonu.

Na mjere/potpore je Hrvatski zavod za zapošljavanje – od listopada 2016. do prosinca 2022. godine – isplatio oko 7 milijardi kuna te je u neku od mjera uključeno 212.454 korisnika/ca (sveukupno na razini Republike Hrvatske). Samo u 2022. godini uključen je 31.481 korisnik/ca te je isplaćeno više od 1,1 milijarde kuna.

Na području Istarske županije godišnje se kroz neku od potpora sufinancira između 2.200 do 2.500 osoba. Tijekom protekle 2022. godine, posredstvom Područng ureda Pula, potporama je bilo obuhvaćeno 2.277 osoba: potporom Stalni sezonac 1.376 osoba, potporu za samozapošljavanje koristila je 341 osoba, u obrazovanje i osposobljavanje su bile uključene 302 osobe (od čega njih gotovo 200 koristilo je vaučer), uz potporu je zaposlena 151 nezaposlena osoba iz ranjivih skupina (dugotrajno nezaposleni, osobe starije od 50 godina, osobe s invaliditetom i dr.), a pripravništvo je sufinancirano za 104 osobe.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je, u namjeri da približi i olakša korištenje potpora svojim korisnicima/cama, omogućio da se svi zahtjevi za dodjelu potpora podnose on-line, bez osobnog dolaska i bez čekanja. Sve informacije o uslugama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostupne su na www.hzz.hr i na www.mjere.hr, a svaki dodatni upit može se poslati  na hzz.pula@hzz.hr.

Pročitajte još...