FANTASTIČNA VIJEST: Općini Cerovlje 325 tisuća eura za dogradnju i opremanje postojećeg područnog vrtića u Pazinskim Novakima!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost za Dogradnju i opremanje postojećeg područnog vrtića u Novakima Pazinskim

Načelnik Općine Cerovlje Elvis Šterpin je danas prisustvovao svečanom potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost za Dogradnju i opremanje postojećeg područnog vrtića u Novakima Pazinskim kojim su za predmetnu dogradnju i opremanje osigurana sredstva u iznosu 324.906,00 eura.

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, provedbeno tijelo je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dok je tijelo nadležno za komponentu Obrazovanje, znanost i istraživanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Načelnik Općine Cerovlje zajedno sa svojim suradnicima osigurao je sve preduvjete i dozvole koji su prethodili ovoj uspješnoj kandidaturi predmetnog projekta te je Općina Cerovlje financirala svu projektnu dokumentaciju i dozvole zahvaljujući čemu je ovaj projekt sufinanciran u najvišem mogućem iznosu sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

Općina Cerovlje sada može ponosno najaviti kako će dovršetkom projekta odnosno proširenjem postojećeg područnog vrtića u Novakima Pazinskim, koji djeluje u sklopu Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, isti biti u potpunosti usklađen sa pedagoškim standardima.

Naime, dovršetkom projekta doprinijeti će se povećanju dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te poticanju demografskih trendova unaprjeđenjem usluge na području Općine Cerovlje. Planirana je dogradnja prizemlja, bruto površina dograđene građevine bit će 448 m2.

Načelnik Općine Cerovlje Elvis Šterpin ističe kako ga osobito veseli činjenica da će se realizacijom ovog projekta i modernizacijom infrastrukture za obavljanje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u potpunosti moći udovoljiti zahtjevima i potrebama roditelja sa područja Općine Cerovlje za upisom djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pročitajte još...