Župan Boris Miletić posjetio Općinu Gračišće i načelnika Ivana Jeromelu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Župan Boris Miletić nastavlja s redovitim posjetima istarskim općinama i gradovima i u novoj 2023. godini, pa je tako danas zajedno sa zamjenikom Tuliom Demetlikom i pročelnikom Kabineta župana Ivanom Glušcem posjetio Općinu Gračišće gdje je održao radni sastanak s načelnikom Ivanom Jeromelom i suradnicima.

Kao početna tema izdvojila se rekonstrukcija kulturnog i turističko informativnog centra „Kašća“, za što je već ishodovana građevinska dozvola. Riječ je o značajnom projektu za Općinu Gračišće, koji će biti namijenjen i digitalnim nomadima, ali i općenito za obogaćivanje turističke ponude Istre, kao što smatra župan Miletić.

Vrijednost investicije iznosi oko 1,3 milijuna eura, a 85 % sredstva će biti osigurano putem ITU mehanizma za urbano područje grada Pazina. Još jedan važan projekt je i dovršetak rekonstrukcije centra za posjetitelje „Katinina kuća“, a župana je zanimalo u kojoj je fazi realizacije.

Bilo je govora i o sanaciji pročistača u Gračišću za što je predloženo da se Općina javi na županijski Javni poziv u sklopu Fonda za pomoć manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave, za koji su u ovogodišnjem Proračunu povećana sredstva te je osigurano ukupno 133 tisuće eura.

Od ostalih tema spomenimo i ponovno održavanje tradicionalne Smotre vina u Gračišću i ljetnog festivala vina, kao i problematiku enduro vožnji. Oko ovog potonjeg, župan Miletić je najavio sazivanje koordinacije sa svim uključenim dionicima, odnosno predstavnicima Općine, organizatorima te policijom u cilju regulacije motorcrossa i enduro vožnje.

Govora je bilo o i pokrenutim izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije.

Pročitajte još...