Općina Sveti Petar u Šumi predstavila novu demografsku mjeru – svakom djetetu godišnje novčana pomoć u iznosu od 200 eura!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZA NAŠU DICU  – jedinstvena demografska mjera Općine Sv. Petar u Šumi – To nije potrošen već uložen novac, jer uzalud sve ako ne ulažemo u mjere za djecu i obitelji!, istaknuo je načelnik dr.sc. Mario Bratulić.

Kao prva Općina u Istri i Republici Hrvatskoj, Sv. Petar u Šumi uvodi dodjelu godišnje novčane pomoći djeci u iznosu od 200,00 EUR-a u sklopu projekta ZA NAŠU DICU. Korisnici prava na novčanu pomoć su djeca predškolske i školske dobi od navršene prve do 18. godine života, te moraju imati prijavljeno prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć pokreće djetetov roditelj /staratelj/ udomitelj podnošenjem zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi počevši od 2. travnja 2024.

“Ova mjera nastavak je svih dosadašnjih demografskih mjera u cilju pozitivne demografske politike. Za oko 230 djece iz općinskog proračuna bit će osigurano 46.000 eura. To nije potrošen već uložen novac, jer uzalud sve ako ne ulažemo u mjere za djecu i obitelj!”, istaknuo je na današnjoj konferenciji za medije održanoj u sjedištu Općine načelnik Sv. Petra u Šumi dr.sc. Mario Bratulić.

Obrazac za podnošenje zahtjeva bit će dostupan na službenoj WEB stranici i društvenim mrežama Općine. Do navršenih 18 godina života, demografskim mjerama supetarsko će dijete od Općine dobiti 4.000 eura.

Inače, već drugu godinu zaredom u Sv. Petru u Šumi rođeno je 16-ero djece na 1050 stanovnika po čemu smo svrstani među deset najboljih u državi. Podsjetimo kako je Sv. Petar u Šumi među prvima u RH  pokrenuo jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete.

Prosječno se svake godine izdvaja preko 40 posto poreznih prihoda za mjere demografske politike. Mjerom se želi dati dodatni demografski poticaj obiteljima i potaknuti na štednju za akumuliranje početnih sredstava za kraj srednjoškolskog obrazovanja i početak rada ili nastavak studija.

Navedene su i ostale demografske mjere u Općini Sv. Petar u Šumi:

 • Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 600,00 eura za 1. i 2. dijete te 800,00 eura za treće i svako sljedeće dijete.
 • Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi.
 • Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora za djecu koja se redovno školuju u osnovnoj školi u iznosu od 40,00 eura.
 • Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.
 • Stipendiranje svih studenata u iznosu od 110 eura mjesečno.
 • Pomoć djeci s teškoćama u razvoju – sufinanciranje boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama i prijevoz do najbliže odgojno obrazovne ustanove.
 • Financiranje troškova usluga logopeda za tretman od najmanje tri mjeseca godišnje.
 • Sufinanciranje djelatnosti dadilja.
 • Sufinanciranje ekonomske cijene usluga smještaja djece u dječjem vrtiću Sv. Petar u Šumi/od rujna i dječje jaslice.
 • Sufinanciranje ekonomske cijene usluga smještaja djece u dječjim vrtićima čiji je osnivač vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba.6
 • Financiranje božićnih poklon paketa za djecu predškolske dobi.
 • Financiranje kazališnih ili filmskih predstava za predškolsku i školsku djecu.
 • Sufinanciranje raznih vanškolskih programa.
 • Za djecu koja ispunjavaju socijalni uvjet sukladno odluci pravo na pomoć za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi u 100% iznosu, za školski obrok u osnovnoj školi u 100% iznosu, za produženi boravak u 100% iznosu, za nabavku udžbenika i obrazovnog materijala u iznosu 50%.
Pročitajte još...