REZULTATI ANKETE: Bitka za svaki glas završila preglasavanjem protivnika ograničavanja raspolaganja privatnim zemljištem

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kada smo osmišljavali anketno pitanje nismo ni u snu mogli zamisliti kako će proteći glasanje po ovoj ekološkoj temi. Konačni rezultat je 183 glasa ili 64,89% protiv ograničavanja raspolaganja privatnim zemljištem u okolici zaštićenih prirodnih područja poput Zarečkog krova od strane nadležnih institucija, naspram 99 glasova „za“ ili 35,11%.

Pratili smo na koji način su glasači glasali i uvidjeli smo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Naime, na početku glasanja u laganoj su prednosti bili glasači koji su bili „za“ nakon čega je uslijedio jedan nagli val od 20-ak glasova protivnika ograničavanja odmah prvog dana objave ankete.

Stečena prednost je trajala do zadnjeg dana, pa je jučer u ponoć situacija iznosila 116-96 glasova u korist protivnika. Gledajući samo današnji dan odnos je 67-3 u korist protivnika, iz čega se vidi jasna namjera da se pokaže kako je ova „ekološka“ anketa bitna, kao i rezultat. Kada bi maknuli ove nagle valove glasanja, rezultat bi bio podjednak, a to otprilike i odgovara podjeli u javnosti.

Zavirili smo malo u studiju „Pazinski potok i Pazinski ponor: Plan upravljanja područjem ekološke mreže i značajnim krajobrazom 2021. – 2030.koju je izradila lanjske godine Javna ustanova Natura Histrica, a ona kaže slijedeće:

„Na području Grada Pazina, dva su zaštićena područja obuhvaćena ovim Planom upravljanja: područje ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok te značajni krajobraz Pazinski ponor. Područje ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok nalazi se u kategoriji područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) gdje je cilj ostvariti povoljno stanje očuvanosti divljih vrsta i prirodnih stanišnih tipova od značaja za Europsku uniju. Osim navedenog, na području Grada Pazina u istoj se kategoriji nalaze HR2001365 Pazinština približno 1 km južno, HR2001322 Vela Traba približno 3 km zapadno, HR2001396 Grdoselski potok te HR200618 Mirna i šire područje Butonige približno 5 km sjeverno. Od ostalih kategorija zaštite na prostoru Grada Pazina nalazi se spomenik parkovne arhitekture stablo čempresa u Kašćergi“.

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije.

„Zahvaljujući specifičnom geografskom položaju i georaznolikosti Pazinskog potoka i Pazinskog ponora imamo biološki raznolik prostor. Bioraznolikost potoka, šuma i vlažnih polu – prirodnih travnjaka unutar područja upravljanja ugrožavaju: pogoršanje kvalitete vode i neodgovarajuće upravljanje vodnim režimom, virovi i rupe u koritu, malčiranje koje pospješuju eroziju, prekomjerno ispumpavanje vode ljeti, intenzivna poljoprivreda pospješena pesticidima, (ne)regulacija turističkih aktivnosti i posjećivanja.“

Natura Histrica je javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije. Definirala je da je najveći dio tog plana u II. Zoni usmjerene zaštite, čime se propisuje na koji način se može gospodariti zemljištem.

Cilj upravljanja u ovoj zoni je očuvati i/ili unaprijediti stanje bioraznolikosti, georaznolikosti i kulturne baštine. Znanstvena istraživanja dopuštena su kao i praćenje stanja prirodno vrijednosti te nadzor područja od strane javne ustanove, provođenje aktivnih mjera usmjerenih na očuvanje i poboljšanje stanja ekosustava, geolokaliteta i kulturne baštine. Mogu biti dopuštene poljoprivredne, lovne i ribolovne te šumsko – gospodarske aktivnosti te je dopušteno posjećivanje koje je regulirano ovisno o ciljevima zaštite.

Najveći udio (87,32%) područja obuhvaćenog ovim Planom upravljanja spada u II Zonu usmjerene zaštite. Također, sam Pazinski potok dio je Zone usmjerene zaštite.

Od društvenih sadržaja u II Zoni usmjerene zaštite nalazi se najveći broj sadržaja: Poklonac sv. Jožefa uz most, Kameni most Sv. Jožef, stare mlinice i Brižanske stupe, Željeznički most, kupalište Zarečki krov, kupalište Pazinski krov i most Vršić. Uz navedeno, najveći dio pješačkih staza prolazi upravo ovom zonom.“

Više o ovoj temi uz zanimljive prezentacije o velikom problemu smanjenja vode te o tome kakva je situacija na Potoku, možete vidjeti ovdje.

Pročitajte još...