U nedjelju u Brgudcu Festival šuma i šumskih plodova

Festival šuma i šumskih plodova na Ćićariji organiziraju Općina Lanišće, Udruga Modelna šuma Istra i Udruga Babucera. Festival šuma je zamišljeno kao inovativan i raznolik festival za sve generacije. Modelna šuma Istra Festivalom u…