NOVIH 127 GROBNIH MJESTA | Jutros je u Pazinu potpisan ugovor za proširenje groblja Stari Pazin!

Danas je u prostoru velike Vijećnice Grada Pazina potpisan ugovor između Grada Pazina i tvrtke Vladimir Gortan d.d. koji se odnosi na proširenje groblje Stari Pazin. Ispred Grada potpisnik je…

Pazinska tvrtka Vladimir Gortan izvodi građevinske radove na zgradi Centra za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ

Istarska županija je partner na EU projektu ARGOS - „Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“, financiranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A…