Završena provedba EU projekta „PAZI(N) djeca“ u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin

S ciljem uvažavanja potreba obitelji s djecom rane i predškolske dobi Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 2021. godine odobrena su EU sredstva za projekt naziva „PAZI(N)djeca“, prijavljenog na natječaj „Nastavak…