SAMANJ KULTURE: Çhâñt Élečtrónïqùe i GorrMarr kao šlag na vrhu torte

Na kraju prvog pazinskog Samnja kulture održana su idva vrlo interesantna koncerta. Najprije je nastupio internacionalni bend Çhâñt Élečtrónïqùe. (više…)