Mario Bratulić najavio novu supetarsku manifestaciju – “Istarsku prašćinu”!

Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi Mario Bratulić danas je putem društvenih mreža najavio jednu novu manifestaciju u svojoj lokalnoj samoupravi. Naime, uradio je to nakon objave kako je s…