VIDEO: Održana sjednica Gradskog vijeća u trajanju od 74 minute – sve odluke donesene jednoglasno

Veoma mirno protekla je još jedna sjednica Gradskog vijeća. To se svakako može gledati i kao dobro, ali moramo reći kako je nesvakidašnja pojava da točka „vijećnička pitanja“ traje manje…