PROJEKT PAZI(N) PRORAČUN: Prikupljanje prijedloga građana i građanki do kraja ovog mjeseca

U sklopu desetog po redu ciklusa projekta „Pazi(n) proračun!“ u tijeku je zaprimanje prijedloga malih komunalnih akcija za koje građani i građanke smatraju da ih je potrebno provesti na području njihovog mjesnog odbora u 2024. godini.…

LIPI MOJ PAZIN, SVE SI LIPŠI: Završena većina malih komunalnih akcija osmog ciklusa projekta „Pazi(n) proračun!“ 

Posljednjih se par mjeseci intenzivno radilo na provođenju malih komunalnih akcija koje su odabrane na javnim raspravama po pojedinim mjesnim odborima Grada Pazina u sklopu projekta „Pazi(n) proračun!“. U osmom…