Pričice iz pazinske povijesti: tajna dušanskega mosta

Kada se krene cestom ispod pilane Kamena prema Zarečju i Grdoselu prolazi se preko Mosta Dušani dugog 50 metara preko Pazinčice. Većina današnjih Pazinaca i Pazinki mlađe generacije pri prolasku…