Do 9. prosinca možete dati svoje mišljenje na prvi pazinski Lokalni program za mlade 2023.-2027.

Grad Pazin izradio je Nacrt Lokalnog programa za mlade 2023.-2027. te je objavio javno savjetovanje, koje traje do 9. prosinca. (više…)