Gradu Pazinu najviše sredstava na natječaju Ministarstva kulture i medija na natječaju za zaštitu kulturnih dobara u Istarskoj županiji

Ministarstvo kulture objavilo je rezultate četiriju natječaja  kojima se financira skrb o kulturnoj baštini – za programe zaštite na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima te zaštite nematerijalnih kulturnih dobara. (više…)