Općina Motovun povećala naknadu za novorođenčad!

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Motovun na prijedlog općinskog načelnika Tomislava Pahovića naknada za novorođenčad je povećana s dosadašnjih 1.000,00 eura na 1.500,00 eura te je prijedlog od strane…

Ana, Željka, Ani, Luka i Roberta novi su članovi Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina, Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine utvrđuje da su s Popisa važećih kandidatura…