Pazinka: 65 godina od početka rada „fabrike“ koja je izgradila grad i 20 godina od njenog gašenja

Krajem srpnja 1958. godine osnovana je Pazinka, kemijsko-tekstilna industrija Pazin, koje je na ledini pokraj sela Valića počelo prvu proizvodnju na samo 10 tkalačkih razboja. Nakon godinu dana dobila je…