Zajedničkim radom mladih i donositelja odluka predstavljen nacrt prvog Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027.

U petak, 4. studenog 2022. godine u pazinskoj gradsko-školskoj sportskoj dvorani održana je aktivnost "Lokalni program za mlade 2023. - 2027.: Upravo st(v)oreno" - predstavljanje radne verzije LPM mladima i…