Pored naselja Boškari dovršena obnova crkve Sv. Marije “od trih kunfini”

Povodom dovršetka obnove trijema crkve sv. Marije Sacijane, poznatije kao sv. Marija od „trih kunfini“, smještene pored naselja Boškari, na povijesnoj tromeđi Barban – Svetvinčenat – Vodnjan, upriličeno je, u…