Polaznici tečajeva crtanja i slikanja u pazinskoj galeriji izlažu svoj „Svijet linija i boja“

„Slikanje je poput igre“ rekla je Anita Pilat na otvorenju nove izložbe u galeriji Društva likovnih stvaratelja Pazin na kojoj svoje radove izlažu polaznici tečajeva crtanja i slikanja te dodala…