Danas je Svjetski dan mentalnog zdravlja: u Savičenti krajem listopada i u studenom tri predavanja

Mentalno zdravlje je tema o kojoj se sve češće priča. Ipak, da se izbjegnu potencijalne miskoncepcije: Mentalno zdravlje se odnosi na stanje dobrobiti osobe i osobi omogućava realiziranje vlastitog potencijala,…