Pokrenut novi regionalni portal – Turizam.media

Portal pokriva tri turističke regije odnosno tri županije: Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku Pokrenut je novi portal o turizmu imenom Turizam.media. Pokrivat će tri turističke regije odnosno tri županije: Istarsku, Primorsko-goransku…