I DALJE PRI SVOM STAVU: Gradonačelnica Jašić odbila potpisati ugovor s ŽCGO Kaštijunom koji u 2023. udvostručuje cijenu zbrinjavanja otpada?!

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun je od 1. siječnja 2023. uveo novi cjenik prijevoza, obrade i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, pa je cijena istog narasla sa 72 na 146…